Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία του λογισμικού προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

X

Επιλογή Σχολής

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΛΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΛΑ

Επιλογή Τμήματος

 Παρακαλώ επιλέξτε σχολή

Επιλογή Ε.Υ.

Παρακαλώ επιλέξτε τμήμα

Επιλογή Προϋπολογισμού

 Ποσό (€) προϋπ/σμού (που αντιστοιχεί στο Παν. Αιγαίου) >=
 

Λέξεις Κλειδιά

 Για αναζήτηση με περισσότερες λέξεις κλειδιά
 παρακαλώ διαχωρίστε με κόμμα
 

Επιλογή Χρηματοδότη

  Δίδακτρα
  Εδαφική συνεργασία
  ΕΛΕ
  ΕΣΠΑ 2014-2020
  Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  Λοιπές Χρηματοδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  Συγχρηματοδοτούμενα (ΕΣΠΑ)
  ΤΣΜΕΔΕ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΟΛΑ

Επιλογή Είδος έργου

Αναπτυξιακό
Επιμορφωτικό
Ερευνητικό
Θερινό σχολείο
Μελέτη
Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
Συνέδριο
ΟΛΑ

Χρονιά Έναρξης Έργου

Έτος: 2018
Έτος: 2017
Έτος: 2016
Έτος: 2015
Έτος: 2014
Έτος: 2013
Έτος: 2012
Έτος: 2011
Έτος: 2010
ΟΛΑ

Επιλογή Θεματικού τομέα

  LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry
  LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
  LS3 Cellular and Developmental Biology
  LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology
  LS5 Neurosciences and neural disorders
  LS6 Immunity and infection
  LS7 Diagnostic tools, therapies and public health
  LS8 Evolutionary, population and environmental biology
  LS9 Applied life sciences and biotechnology
  PE1 Mathematical foundations
  PE10 Earth system science
  PE2 Fundamental constituents of matter
  PE3 Condensed matter physics
  PE4 Physical and Analytical Chemical sciences
  PE5 Materials and Synthesis
  PE6 Computer science and informatics
  PE7 Systems and communication engineering
  PE8 Products and process engineering
  PE9 Universe sciences
  SH1 Individuals, institutions and markets
  SH2 Institutions, values, beliefs and behaviour
  SH3 Environment and society
  SH4 The Human Mind and its complexity
  SH5 Cultures and cultural production
  SH6 The study of the human past
 ΟΛΑ